Page:Ms.6976.djvu/242

From GATE
This page has not been proofread

inter Deputata pro detrimentis, alius juxta Decr. 49. Congr. XII. depu
tandus fuit pro Postulatis.

V. Act. 6 et 7 in M. S.


[1]Die 7. Decembris electi sunt Assistentes, omnes primo Scrutinio, pro
Italia P. Antonius Casati: pro germania P. Franciscus Xaverius Hallaver
Rector Collegii Alonachiensis: pro gallia P. Franciscus dela gorree Provincia
lis Tolosanus pro Hispania P. Franciscus Sierra, idem, qui proxime ante
hic officio functus fuerat.
Ob absentiam vero PP. Lusitatorum exemplo Congregationis X. electio
Assistentis Lusitaniae, remissa fuit ad P. Nostrum, eomodo facienda, quo ex
tra Congregationem Generalem, Assistenti mortuo, novus subrogatur.
[2]Post hec vocato ad Congregationem P. Secretario Societatis (nam P. procu
rator Generalis jam inter electores aderat) primo etiam scrutinio electus est
Admonitor Pe. Horatius Olivieri antea Italiae Asisntens.

VI. Act. 8. 9. 10 in M.S.


[3]VIsum est patribus agendum esse ante alia, et quidem secretis suffra
giis, depostulato illo ante electionem proposito, quo rogabatur Congregatio, ut
viam ali quam iniret, recte inceps petatur dispensatio a Congregatione Nove
nnali ab Innocentio X. pres cripta. Congregatio, rediligent[i]ssime examina
ta, postulantum illud omnino reiiciendum esse decrevit.
Cum deinde aliquis huic Decreto intercessisset; non esse deferendum inter
cessioni, sed standum Decreto, tanto su ffragiorum consensu Patres censuerunt,
ut nemo, ne ipse quidem, qui inter ce sserat, dissentiret.
Quin et sancitum fuit exemplo Congregationum XI. XII. & XIV.
ut peteretur potius à Sūmo Pontifice ab rogatio Decreti Innocentii X. cum
primum illius petende opportuna fuerit occasio.

VII. Act. 8 in M.S.


[4]Cum quasitum fuisset, utrumno mine Rectorum, et pre fectorum Probatio
num, quos non licet mutare Vicario Generali juxta §. 7. illius officii, intelli
gi debeant etiam Rectores Seminariorum externorum, Magistri Novitiorum,
et Instructores Patrum tertii anni prabationis, qui simul Rectores nonsunt,

  1. Anotación en el margen: "Electio quatuor Assistentum".
  2. Anotación en el margen: "Et Admonitoris"
  3. Anotación en el margen: " Anpetenda dispensatio a constitutione Innocentii X"
  4. Anotación en el margen: "Impetennda ejus ab rogatio"
This page contains the following annotations:
depostulato +, ali quam +, pres cripta +, su ffragiorum +, inter ce sserat +, utrumno mine +, pre fectorum +  and nonsunt +