Page:EBC 1600 08 0109.pdf/8

From GATE
This page has been proofread

Simillima est profecto huic electioni Davidis tua, Roberte Cardinalis amplissime ad Cardinalatum vocatio. Quid enim? annon Societas Iesu, ut quondam lessei familia in ludaea nobilissima fuit, sic illa in Christianitate sapientiae et virtutum ornamentis, quibus euy quondam sydus Ecclesiam illustrat, inter praestantissimas religiones iam pridem locum sibi vindicavit?
Atque ut eo magis tua ista felicitas resplendeat, pone tibi ob oculos Clementem Vili Pont.Max. et Iesu Christi vicarium, ut Nathan Prophetam Iessei domum, ita illam Societatis Iesu familiam lustrantem, et virum ad cardinalatum quaerentem. Qua in re dum tantus Pontifex diligenter occupatur, ita e vestigio Societas Iesu Pontifici Maximo exhibetot praestantes piotata viros et maximarum altissimarumque artium disciplinae insigniter perpolitos; ex quibus alium commendat ab acumine ingenti et disserendi subtilitate, alium a varia et multiplici doctrina, alium a docendi facultate et eloquentia, omnes autem a pietate et religiosa ac singulari morum disciplina. At Clemens VIII Pont. Max. et Iesu Christi vicarius, praeter Societatis opinionem, te Roberte Cardinalis amplissime, aliis anteponit; te unum assumit ad honorem ampbissimum, tuamque fundam et lapidem, ad expugnandum Golia! hostiumque Christi Ecclesiaeque Dei copias conterendas iudicat esse aptiorem. O admirabilem et vere divinam tuam istam, Cardinalis amplissime, vocationem in qua mirifice lucet et splendet et tuae virtutis praestantia et Dei Opt. Max. admirabilis providentia et bonitas, et Clementis VIII in gubernanda Christi ecclesia mira sapientia et apostolica virtus, et veteris Ecclesiae in tribuendis honoribus libertas, et primum a Iesu Christo, deinde ab Apostolis instituta et usurpata consuetudo.
Sed nondum Davidis electionem deseramus. Mira enim Dei sapientia et bonitas in ea cernitur et quaedam ratio aequitatis. Tametsi enim universae viae Domini misericordia et veritas tamen iustitia et pax sibi invicem occurrunt et sese mutuo exosculantur. Atque huius quidem Societatis et amicitiae, quae inter pacem et iustitiam intercedit, in Davidis vocatione
---page break---