Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/436

From GATE
This page has not been proofread


sestorumque celebrari in Ecclesia solitorum, per anni dies distributio, facta ab Ecclesia seu coetu populi DEI, ejusve summo in terris Capite, pro publico cultus divini exercitio rite et uniformiter instituendo.
Dividitur in Judaicum, et Christianum, quoniam vera DEI Ecclesia solum apud Judaeos olim erat, nunc vero apud Solos Christianos perseverat. Nos de solo Christiano tempore Ecclesiastico agemus.
Finis praecipuus, ad quem in temporis coordinatione Ecclesia Christi respexit semper, et etiamnum respicit, est duplex: Primo, ut festos quosdam dies toti populo Christiano communes, et eodem ubique die aut diebus servandos, rite praescribat, idque vel auctoritate divina, vel ex Apostolica traditione, vel denique ex praescripto proprio, ut iisdem diebus divinus cultus publice, omissis quotidianis negotiis, exerceatur ab omnibus: Secundo,, ut personis Ecclesiasticis, divino cultui peculiariter dedicatis, certum precandi ac DEUM venerandi ritum, certis anni diebus ac temporibus accommodatum, proponat.
Festa porro av Ecclesia Catholica praescripta, alia sunt Immobilia, seu certis Anni et Mensium diebus affixa, licet in alios atque alios hebdomadae dies incidant, ut sunt festa Nativitatis et Circumcisionis Christi, Epiphaniae Domini, et Festa Sanctorum, quae sunt affixa diei 25 Decembris, diei 1 et 6 Januarii etc. alia sunt Mobilia, quae licet eundem hebdomadis diem constanter retineant, aliis tamen annis in alios anni et Mensium dies incidunt, vel anteriores, vel posteriores, ut sunt festum Paschatis, a quo dependent festum Ascensionis Christi, Pentecostes, Sanctissimae Trinitatis, Corporis Christi, et alia, de quibus infra suo loco.
Hos festos dies Mobiles ut rite ordinaret Ecclesia, omnibusque fidelibus toto Orbe diffusis servandos eodem tempore praeponeret, duplicem ab initio elegit annum Politicum apud Romanos etiam tunc usitatum, ut diximus, Solarem nimitum, et Lunarem, quorum utrumque in unum conjunxit, vel potius jam antea a Julio Caesare conjunctum recepit, ac postea aliter disposuit. Hac de causa Calendarium Julianum jam inde a prima sui fundatione