Page:Ms.6976.djvu/53

From GATE
This page has not been proofread

facultatem habentem, vel utra duas dietas iuxta constitucionem felicis recordationis Pauli III editam existunt in quo cumque, seu quibus vis, non tamen in primo consaguinitatis vel affinitatis gradibus vel alijs coniunctis attinentibus ut matrimonium inter se contrahere, seu in iam etiam scienter contractis, manere vaelant in foro coscientiae tantum, gratis tamen dispensandum, et in super dictorum locorum ordinariis, vide Presbiterorum eorundem tamquam adiutorum at Assesorum suorum in lozis praedictis, et ubi eorum commode potuerit haberi copia, consilio et cum illis etiam iuditia lis foro, y añade consecutivamente in reliquis autem Provinciis praedictis ordinariorum praesentia destitutis vel abeis ultra duas dictas predictas non minus duecentis millibus pasuum remotis (que vienen a ser juntos estos passos con las dos dictas como 60 leguas) Provincialibus et deputatis Presbiteris praedictis cum eisdem Neophitis, non tamen in primo gradu in utroque foro gratis dispensandi, et eos qui in gradibus prohibitis huius modi etiam scienter contraxerint ab excesibus et ex comunicationis, aliisque censuris et poenis ecclesiasticis in utroque foro gratis pariter absolvendi ac prolem susceptam legitimam dicernendi.
7. De dichas facultades podran usar no solo los Superiores sino tambien los p[adr]es operarios que los Superiores juzgaren uzaran dellas quando, y como convenga nos lo encarga Gregorio XIII en la Bulla arriba citada: "Ad monentes eos nihil ominus ne his facultatibus utantur nisi ubi expedire existimaverint super quo eorum conscientias ducimus onerandas, ac iniungentes etiam eisdem ut Neophitos istos diligentes admoneant quod ab huius modi Matrimoniis Canonica lege prohibitis abstineant". Lo qual se deve hazer quando esten de sazon para lograr este aviso.
8. Añado que si ocurriere algun caso en que fuere necessario dispensar en el foro externo a que no se estienda dicha concession de Inocencio X como si fuese in primo gradu affinitatis aut in secundo consanguinitatis ora aya la distancia dicha del ordinario ora no ett.a se de

facultatem habentem, vel utra duas dietas iuxta constitucionem felicis requi
corda tionis Pauli III. editam existunt in quo cumque, Seu quibus vis, non tamen
in primo consaguinitatis vel affinitatis gradibus velalijs coniunctis seuse attinen
tibus ut Matrimonium interse contrahere, seu in iam etiam scienter contractis, manere
vaelant inforo Coscientiae tantum, gratis tamen dispensandum, et insuper dictorum loco
rum ordinariis, vide Presbiterorum eorundem tamquam adiutorum at Assesorum suorum
in lozis praedictis, et ubi eorum com mode potuerit haberi copia, consilio et cum illis e
tiam iuditia Lis foro, y añade consecutivamente in reliquis autem Provinciis prae
dictis ordinariorum praesentia destitutis vel abeis ultra duas dictas non minnus[??] predic
das tas non minus duecentis millibus pasuum remotis (que vienen aser juntos estos
passos conlas dos dictas Como 60. Leguas) Provincialibus et deputatis Presbite
ris praedictis cum eisdem Neophitis, nontamen inprimo graduin utroque
foro gratis dispensandi, et eos quiin gradibus prohibitis huius modi etiam
scienter contraxerint ab excesibus et ex comunicationis, aliisque censuris et poe
nis ecclesiasticis in utroque forogratis pariter absolvendi acprolem susceptam
legitimam dicernendi.
7. Dedichas facultades podran usar noso lo los Superiores sino tambien
los P.es operarios que los Superiores Juzgaren uzaran dellas quando, y como conven
ga noslo encarga Gregorio XIII en la Bulla arriba citada. Ad monentes
eos nihil ominus nehis facultatibus utantur nisi ubi expedire existimaverint
super quo eorum conscientias ducimus onerandas, ac iniungentes etiam eis
dem ut Neophitos istos diligentes admoneant quod ab huius modi Matri
moniis Canonica lege prohibitis abstineant Loqual se deve hazer quando
esten desazon paralograr este aviso.
8. Añado quesi ocurriere algun caso enquefuere necessario dis
pensar en elforo externo aqueno se estienda dicha Concession de Inocencio
X. Comosifuefe inprimo gradu affinitatis aut insecundo consangui
nitatis ora aya la distancia dicha del ordianario ora no ett.a se de

This page contains the following annotations:
corda tionis +, velalijs +, seuse +, interse +, inforo +, com mode +, aser +, conlas +, nontamen +, inprimo +, graduin +, quiin +, forogratis +, acprolem +, Dedichas +, noso lo +, noslo +, nehis +, Loqual +, desazon +, paralograr +, quesi +, enquefuere +, elforo +, aqueno +, Comosifuefe +  and insecundo +