Page:Ms.6976.djvu/214

From GATE
This page has not been proofread

Generalium Inquisitorum adversus hereticam pravitatem, authoritate Apostolica, deputatorum, prorrectus; ac exillo Dumbium: An facultas, Provincialibus et Presbyteris praedictis, cum Neophitis in foro conscientiae tantum perpetuo dispe[n]sandi, a dicto praedecessore, sicut praemititur, concessa, per memoratas sub sequentes aliorum Romanorum Pontificu[m] praedecessorum praedicatorum, litteras, revocata cenceatur? Alia què dubia cerca eam, et alias similes facultates eisdem Provincialibus, et Presbyteris, et dictis Locorum Ordinarijs in posterum concedendi; ac potestatem sub delegandi ipsis Ordinarijs attribuendi, proposita fuerint: Hinc est, quòd nos, Populorum illorum, ex Gentilitatis tenebris, et erroribus ad veri lumiminis [sic] acquisitionem, et chritianae fidei veritatem conversorum, et ab hac S[anc]ta Sede Remotissimorum, animaru[m] saluti et spiritualibus necessitatibus, pro Pastoralis Officij nostri curâ perspectum esse cupientes, nullamque, circa facultates, et potestatem huius modi, dubitandi locum remanere volentes, de memoratorum Cardinalium (qui praenar narratam â Pio praedecessore n[uest]ro, Provincialibus et Presbyteris praedictis concessam perpetuo dispe[n]sandi facultatem, perdictas sub sequentes aliorum Romanorum Pontificum predecessorum nostroum litteras, revocatam respoderunt) tam Provincialibus, et ab eisdem deputandis Presbyteris, quam locorum Ordinarijs preadictis, cum dictis Neophitis, in quò cumque seu quibus vis; vel alias coniunctis, seu attinentibus, ut Matrimonium inter se contrahere; seu in eo, etiam scienter contracto remanere valeant; dictis quidem Presbyteris, in locis, et regionibus, ubi ordinarij nom adsunt, vel ultra duas dietas (iusta Constitutionem similis memoriae Pauli Papae tertij etiam praedecessoris nostris, editam) exsistu[n]t: Ipsis verò Ordinarijs, ê contra ubi Presbyteri predicti ad sunt, vel eorum com modè haberi potest copia, de eorum, tanquam Adiutorum, et Assessorum suorum, Consilio, et cum illis; ubi autem non ad sunt, nec eorum com modè haberi potest copia, etiam sine illis; in utroque foro

Generalium Inquisitorum adversus hereticam pravitatem, authori
tate Apostolica, deputatorum, prorrectus; ac exillo Dumbium: Anfacultas,
Provincialibus et Presbyteris praedictis, cum Neophitis inforo conscien
tiae tantum perpetuo dispe[n]sandi, adicto praedecessore, sicut praemititur,
concessa, permemoratas sub sequentes aliorum Romanorum Pontificū
praedecessorum praedicatorum, litteras, revocata cenceatur? Aliaquè du
bia cerca eam, et alias similes facultates eisdem Provincialibus, et Pres
byteris, et dictis Locorum Ordinarijs actribuendi, proposita fuerint:
Hinc est, quòd nos inposterum concedendi; ac potestatem sub delegan
di ipsis Ordinarijs attribuendi, proposita fuerint: Hinc est, quòd nos,
Populorum illorum, ex Gentilitatis tenebris, et erroribus ad veri lumi
minis [sic] acquisitionem, et chritianae fidei veritatem conversorum, et
ab hac S.ta Sede Remotissimorum, animarū saluti et spiritualibus ne
cessitatibus, pro Pastoralis Officij nostri curâ perspectum esse cupientes,
nullamque, circa facultates, et potestatem huius modi, dubitandi lo
cum remanere volentes, dememoratorum Cardinalium (qui prae
nar narratam â Pio praedecessore ñro, Provincialibus et Presbyteris prae
dictis concessam perpetuo dispe[n]sandi facultatem, perdictas sub sequentes
aliorum Romanorum Pontificum predecessorum nostroum litteras
, revocatam respoderunt) tam Provincialibus, et ab eisdem deputandis
Presbyteris, quam locorum Ordinarijs preadictis, cum dictis Neophitis, in
quò cumque seu quibus vis; vel alias coniunctis, seu attinentibus, ut Ma
trimonium interse contra here; seu in eo, etiam scienter contracto rema
nere valeant; dictis quidem Presbyteris, in locis, et regionibus, ubi ordina
rij nom adsunt, vel ultra duas dietas (iusta Constitutionem similis
memoriae Pauli Papae tertij etiam praedecessoris nostris, editam) exsistūt:
Ipsisverò Ordinarijs, ê contra ubi Presbyteri predicti ad sunt, vel eorum
commodè haberi potest copia, de eorum, tanquam Adiutorum, et Asse
ssorum suorum, Consilio, et cum illis; ubi autem non ad sunt, nec
eorum com modè haberi potest copia, etiam sine illis; in utroque foro

This page contains the following annotations:
Anfacultas +, inforo +, adicto +, permemoratas +, Aliaquè +, inposterum +, dememoratorum +, interse +, contra here +, Ipsisverò +  and commodè +