Page:EBC 1601 08 22 0176.pdf/1

From GATE
This page has been proofread

Illustrissimo, ac Reverendissimo Domino D. Roberto S. R. E. Card. Bellarmino.
Duo primum fuere, Illustrissime Domine, quae manum meam excitarunt, ut Seripandi Cardinalis Commentaria in D. Pauli Epistolas ad Romanos et Galatas proelo traderem......
Duo item potissimum, ut Nomini Tuo ea inscriberem, effecerunt: tum quia Marcelli Cervini Pont. Max. cujus memoria in omnium animis, nulla subsecutura oblivione, remansit, ex sorore nepos prodiisti: cui cum Seripando non vulgaris intercedebat necessitas: inprimis cum hic Eremitani Ordinis Prior Generalis, ille Protector, Augustinensem Familiam ea vigilantia et studio gubernarent, ut gubernando laudabili quadam aemulatione concertarent, uter esset altero vel amando ardentior, vel tutando promptior, vel exercitando exercitatior atque utilior. Qua de re tunc vehementius salutiferam Crucem amplexabatur mea Religio, cum a Card. Sanctae Crucis protegeretur: tunc eremum colebat delectabilius, cum sub hoc Hieronymo, illius Stridonensis exemplo, duceret vitam. Ad utrumque erat facile subditorum refugium, patena accessus: clarissimi ambo: Patres, ac Pastores ambo: unus in utrisque animus, qulbus semper erat pietas una, doctrina una, una morum concordia et comitas; hinc assidua inter eos consuetudo; hinc singularis in utrisque observantia, in quibus et singularis relucebat humilitas. Testatum hoc faciunt sexcentae litterae familiares, fere coactae in sarcinas; quibus, etsi quovis scribendi genere uterentur, admixtus tamen semper inerat cum majestate lepor; rerum gerendarum, locorumque difficilium, tum maxime cum Tridentinum haberetur Concilium, mutua collatio, consilia mutua, exagitationes, adhortationes mutuae. Testantur et alia Epistolarum monumenta Politiani in Conventu D. Augustini a me, cum illius loci, annis proxime actis, regimen haberem, magna jucunditate perlectarum, et inter alias superstites
---page break---