Page:EBC 1619 05 03 2105.pdf/1

From GATE
Revision as of 16:04, 27 June 2019 by ArchivesPUG (talk | contribs) (Not proofread: Created page with "R25�^2-B��-�19^_BellarA�n_�_l^arch�duch^Marie_Chr�st^^^^^^4^0^ / Seren�ssima Domina mea. Respondeo ad litteras datas 19 Apri- lis; nam ad alias,in qu�bus a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
This page has not been proofread


R25�^2-B��-�19^_BellarA�n_�_l^arch�duch^Marie_Chr�st^^^^^^4^0^ / Seren�ssima Domina mea. Respondeo ad litteras datas 19 Apri- lis; nam ad alias,in qu�bus agebatur de Indulgentiis Bavaricis,et de Agnis Dei bened�ctis, respondi die 13 ejusdem mensis, et spero eas esse receptas. Quod igitur attinet ad imag�nem expressam ex jTipso vultu Domini properantis ad Crucem, quae vulgo dicitur,Vultus Sanctus, non fuit opus, ut ego molestus essem vel Summo Pontif�ci vel Serenissimae Mar�ae Magdalenae Conjug� Magni Ducis; nam habebam ego in cubiculo meo imaginem expressam ab ipso Vultu Sancto, qui in Ecclesia S.Petr� habetur in maxima veneratione, et jussi os/ytendi Legato Magni Ducis,qui est h�c Romae,et ejus Conjug�, qui viderunt Florentiae apud Seren�ss�mam Sororem vestram, eam quam accepit a Papa; et testantur,has duas imag�nes esse sim�llim.as,utpote expressas ab eodem exemplo. Et quamvis ego buie imagini valde affectus essem, tamen l�benter misi ad Seren�ss�mam Celsitudi,^rhem Vestram, quia non dubito multo majori devotione colendam esse a Celsitudine Vestra, quam a pusillitate mea. Opto omnino ut Sere nit�^ Vestra non s�nat exprimi ex hac imagine alias similes, ne valor ejus vilescat, et ne praeceptum Summi Pontificia datum Seren�ssimae Soror� vestrae, per me v�olatum fuisse videatur. Arcam ^^plenam Agnis Dei spero jam esse delatam ad Serenitatem Vestram. De Indulgentiis Bavaricis adhuc haeremus, sintne verae,et leg�t�mae, an falsae,et suppositae. Certe is, qui hic Romae ag�t negot�a Ducis Bavar�ae, Illustris Dominus Cr�bellus, negat se misisse ejusmodi Indulgentias; adhuc tamen non certi sumus, sintne Indul^^Tgentiae legit�mae, an spuriae. Valeat Serenissima Domina mea memor servi sul in sanct�s precibus suis, et s�mul salutare d�gnetur no mine meo Seren�ss�mam Leonoram sororem suam et Dominam meam, in cujus precibus multum confido. Romae,die 3 Maii 1619. Epist.fam. CLIX.