View source for Bibliography:Polgar 11136

From GATE

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in one of the groups: Users, Alternanza, Scholars, Corso_Ecdotica_Digitale, Dottorandi_PUG, Tirocini_Sapienza.


You can view and copy the source of this page.

Return to Bibliography:Polgar 11136.

This page contains the following annotations:
Paper in journal +
Targosz, Karolina +
Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieło naukowe +
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Historia Nauk Społecznych 12 (1968) 117-136 +