Page:Organum mathematicum libris IX. explicatum (1668).djvu/621

From GATE
This page has not been proofread


aperto circino, aut extento filo, utrum vertex styli aequaliter distet saltem a tribus punctis circumferentie circuli, ponendo scilicet unum circuli pedem, aut unum fili extremum, in uno puncto circuli, et alterum extendendo usque ad verticem styli. Si eandem distantium reperias ex tribus punctis circuli, signum est, stylum insistere perpendiculariter plano, quoniam non magis ad unam quam ad alteram partem inclinatur; sin minus, movendus est stylus, donec id fiat. Eadem ratione infigitur perpendiculariter stylus cuicunque alteri plano.
Angulariter infigitur sic. Ex asserculo quopiam confice triangulum aequiangulum triangulo I F K horologii praecedentis, illudque erige per perpendiculariter supra lineam F E, ita ut latus F I trianguli lignei insistat lineae E F, et punctum F ejusdeem trianguli congruat puncto F horologii. Deinde impositum stylum supra latus K F triangulus, intrude inra foramen F, et firma, triangulu que tolle.
Si ex loco styli describatur circulus, cujus semidiameter sit aequalis longitudini styli, circulusque dividatur in quator aequates partes in punctis F K E L, uti in praecedenti horologio factu,. vides; erit subtensa quarte partis F K linea illa, cui aequalis debet esse distantis a perpheria circuli usque ad verticem styli. Itaque circinium aperias ad intervallum hujusmodi subtensae, et, posito uno pede in tribus, aut etiam quatuor punctis F, K, E, L, alterum extendas versus apicem styli, eumque semper attingas; infixus est stylus perpendiculariter.

Annotatio III.
Planum Horizontale quomodo aequilibrandum.


Planum stabilie, in quo delineamdum horologium Horizontale, examinandum prius est, num sit aequlibrantum, seu Horizonti parallelum; planum vero mobile, in quo delineatum est horologium, aequilibrandum prius est. Utrumque ita praestabis. In tabula, plana ex ligno, aut ex tribus tigiliis, fac triangulum aequilaterum