Page:Ms.6976.djvu/247

From GATE
This page has not been proofread

satio admissa fuerit à congregatione Provinciali, eligendus sit novus sub statutus; que madomodum fieri debet, si aliquis ex electis impedictus judicetur: congregatio censuit: Provinciali impedito, novum propterea substitutum elegi non debere. Cui decreto cum semel atque iterum intercessum fuisset; non esse deferendum intercessioni statuit congregatio.

XXIV. Act. 19. [sic] in M. S.

Postulatum quoque fuerat, ut declaretur, quid agendum, si in congregatione Provinciali, duobus, in quinto scrutinio, plura suffragio adeptis, dua alii paria consecuti sint: & existis, alteruter, in sexto scrutinio, pauciora obtineat, atque inta paritate excidat. PP. Deputati censuerunt, cessante paritate, in sexto scrutinio inter tres solos, qui plura habuerint suffragia, locum de inceps habere suffragationem; idque formule & ejus scopo conformius esse. Atque hanc Deputatorum sententiam probavit congregatio.

XXV. Act. 21. in M. S.

Cum petitum fuisset remedium adversus frequentiores Nostrorum, praesertim Iuvenum, excursiones, & rusticationes apud externos; statuit congregatio, facultatem rusticandi apud externos, & ex currendi extra Domos nostras, non nisi rarissime, gravibusque de causis, atque ad breve tempus nec unquam sine socio, concedendam esse.

XXVI. Act. 22. in M. S.

Quamvis per leges nostras, abunde cautum sit, ne Nostris publicis & secularibus Principum negotiis, quae ad rationem statûs pertinent, ulllae ratione se inmmisceant: neque novo circa hora opus esse Decreto videretur: tamen pro sua in retam gravi, sollicitudine, declarandum censuit congregatio: Nostros, si quando accidat, Principem, eorum operam ad ejusmodi politica negotia expetere; cum religiosa modestia & libertate monere debere, sibi per societatis leges jas non esse, tabi bus [sic] se negotiis ulla-

satio admissa fuerit à congregatione Provinciali, eligendus sit novus sub
sta tutus; que madomodum fieridebet, si aliquis ex electis impedictus judi
cetur: congregatio censuit: Provinciali impedito, novum propterea sub
stitutum elegi non debere.
Cui decreto cum semel atque iterum intercessum fuisset; non esse defe
rendum intercessioni sta tuit congregatio.

XXIV. Act. 19. [sic] in M. S.

Postu latum quoque fuerat, ut declaretur, quid agendum, si in con
gregatione Provinciali, duobus, in quinto scrutinio, plura suffragio ade
ptis, dua alii paria consecuti sint: & existis, alteruter, in sexto scruti
nio, pauciora obtineat, atque inta paritate excidat.
PP. Deputati censuerunt, cessante paritate, in sexto scrutinio inter tres
solos, qui plura habuerint suffragia, locum deinceps habere suffragationem;
idque formule & ejus scopo conformius esse. Atque hanc Deputatorum
sententiam probavit congregatio

XXV. Act. 21. in M. S.

Cum petitum fuisset remedium adversus frequentiores Nostrorum,
praesertim Iuvenum, excursiones, & rusticationes apud externos; statuit
congregatio, facultatem rusticandi apud externos, & excur rendi extra
Domos nostras, non nisi rarissime, gravibusque de causis, atque ad breve
tempus nec unquam sine socio, concedendam esse.

XXVI. Act. 22. in M. S.

Quamvis per leges nostras, abunde cautum sit, ne Nostris publicis &
secularibus Principum negotiis, quae ad rationem statûs pertinent, ulllae
ratione se inmmisceant: neque novo circa hora opus esse Decreto videretur:
tamen pro sua in retam gravi, solli citu dine, declarandum censuit
congregatio: Nostros, si quando accidat, Principem, eorum operam ad
ejusmodi politica negotia expetere; cum religiosa modestia & liberta
te monere debere, sibi per societatis leges jas non esse, tabi bus [sic] senegotiis ulla-

This page contains the following annotations:
sta tutus +, fieridebet +, sta tuit +, Postu latum +, deinceps +, excur rendi +, solli citu dine +  and senegotiis +