Page:AKC 1658 10 26 561-283.pdf/1

From GATE
This page has not been proofread


R[everen]de in Chr[ist]o Pater Pax eiusdem. Tandem aliquando, post triennale et vehementissimum desiderium, allati sunt ad me libri R[everenti]ae V[estr]ae Augustâ ad me missi, paululum quidem madefacti, sed sine notabili damno. Sed audiat quot exemplaria. R[everenti]a V[estr]a scripsit, esse in sarcina ad me destinata 10. Oedipos, 10. Obeliscos, 10. Musurgias, 15. Itineraria caelestia, 15. terrestria, 15. Scrutinia de peste, et librum Hodiernae. Aperuerunt sarcinam Augusta, et per Bibliopegum1 perlustratis libris, miserunt ad me mutilos, et attritos nimirum 5. Oedipos in quibus deest quaternio Lll 2, et duos in quibus multa folia ex ultimis sunt perforata; adeo ut tria tantùm exemplaria sint integra. Deinde 9. Obeliscos integros, et unum in quo de[e]st quaternio Ff. Deinde 13 itineraria terrestria integra, 12. scrutinia integra, 9. itineraria coelestia integra, et unum in quo desunt quaterniones C. et CCC. Hodiernae librum non accepi, sed Apologiam meam contra Meibonium. Scripseram quidem R[everendo] P[atri] Rectori, ut per suum P[atrem] Procuratorem mitteret Lincium tria exemplaria Itinerariorum et Scrutinij, 1. pro Serenissimo Archid[uce], 1. pro P[atre] Muller, 1 pro P[atre] Schega, ut iusserat R[everenti]a V[estr]a; sed nescio an factum fuerit; nullum enim responsum accepi Augusta nec à P[atribus] Schega et Muller quibus scripseram. Unum exemplar itinerariorum et scrutinii dabo nostro Eminentissimo ubi Moguntiâ redierit; alterum Electori Heydelbergensi. Pro uno mihi donato gratias ago immortales. Incepi legere Itinerarium celeste, abripior in stuporem et exstasim, ut nec cessare possim à lectione, nec pergere. O quàm mira, et nova! phaenomenis tamen, Astronomiae legibus, ac Philosophiae conformia, et omnino talia, qualia saepe oretenus mihi praesenti, magnâ animi mei voluptate simul et admiratione olim asserere solebat. Doleo quòd tanto Opere tam diu fraudatus fuissem; at nunc magis ferè crucior quod acceperim; ingentis enim Operis conscribendi ideam mihi suggessit, quam tamen temporis defectu suffocare cogar. Sed de his alias. Vellem ut haberem non 7. aut 8. exemplaria vendenda, sed octies et amplius octo, ut totam Germaniam nostram tanto thesauro ditare possem. Placetnè R[everenti]ae V[estr]ae ut cum Bibliopolis Francofurtensibus agàm, ut hîc, ubi typos ipse corrigere possum, eadem Itineraria imprimant? Placet ut Epistolam aliquam meam praemittam? Placet ut alicui dedicem, non sublata tamen Dedicatione R[everenti]ae V[estr]ae. Si allubescit, significet quam primùm. Misi nuper libros meos per P[atrem] Riquinum ad Adm[odum] R[everendum] P[atrem] N[ostrum]. Libentissime misissem ad R[everenti]am V[estr]am et R[everendum] P[atrem] Assistentem, sed ferre plura non potuit, quia tulit etiam P[atris] Cornaei Philosophiam, et aliquos libros P[atris] Marcellij. Conservo unum exemplar pro R[everenti]a V[estr]a quod data occasione, mittam. Mallem tamen ipse ferre, quia desidero videre R[everenti]am V[estr]am antequam moriar. Ultima pars Magiae meae et Pantometrum inserta sunt Catalogo Librorum Francofurtensium, et spero brevi fore imprimenda. Apologiam contra Meibonium curabo imprimi suo tempore. Nunc totus sum in Cursu Mathematico. Absolvi tres libros, nim[irum] Isagogen, Arithmeticam practicam, et Geometriam Elementarem in qua Euclidis Elementa. Nunc sum in Trigonometria Elementari, seu Doctrina Sinuum etc: quam excipient Geometria practica, Geodesia, Astronomia Elementari , et Theoretica gnomonica, Geographia, Hydrographia, Computus Ecclesiasticus, Statica Mechanica, Optica, Catoptrica, Dioptrica, Architectonica civilis et militaris; Tactica, Musica etc. Plus laboro in abbreviendo quam scribendo quia omnia uno tomo concludere cogito. R[everenti]ae V[estr]ae quaeso dignetur mittere pulchrum Epistolium paraeneticum etc. ut alias petivi; et s[anctis]simis in sacrificijs sit mei memor. Herbipoli 26. Oct[obris] 1658. R[everenti]ae V[estr]ae, Servus in Chr[ist]o Casparus Schott. Si placet R[everenti]ae V[estr]ae ut imprimantur hîc praedicti libri, agat cum R[everendo] P[atre] Assistente ut scribat ad omnes P[atres] Provinciales Assistentiae nostrae petatq[ue] ut nullus aut typographo aut Bibliopolae det licentiam eosdem imprimendi, excepto nostro; alioquin qui hoc imprimi curat, patitur damnu[m].