Page:AKC 1630 12 27 567-243.pdf/3

From GATE
This page has not been proofread

materia affinitate non parúm coniúncta, inter qué minimúm censeo illud
quod determinat centrúm grauítatis illorúm frustorum cylindri, qúe planis
abseindúntúr non parallelis basi; illarúm enim partiúm qúe secantúr à Cylindro
planis axi parallelis, graúitatis centra determinantúr, e centris graúitatúm
segmentorúm circúli, et velut corollaria súbiungentúm. At longé pulcherrimus
erúnt aliarum quarundam magnitudium notissimarúm de quíbús hactenus á
nemine cogitatúm púto qúe vero in alys mathematicae partibus defer quod
longioris sint operis, differenda putauí, donde necessaria quedam ac Scribendum
commoda súppetant, inter illa erit apud de nauigatione in qúo geometricam
ac facillimam rationum docebo, describendi Rhombos naúigationis in
Superficie sphaera, qúorúm ne unum quidem verum púnctium, tot tabularúm
impedidio scheuiniús, Willebrordus Snellues, alÿqúe auctores hactenus
repererunt; et praeter admirandas quasdam earundem linearum proprietates problemata
adycientúr in arte nuigatoria magno huiúsqúe incommodo ignorata
. Vna me terret typographorum morositas in edendis praesertim rebus
mathematicis, que aliquid subtilioris geometria redolent. Hic etiam imprimis
mille modo possúnt, vellem etiam non videri, qúod enim in magnúm hi libelli
volumen non exerceant, suam meamqué famam prodigent, ea quippe
imperitae nationis indoles est, ut mole scriptionis sit percellenda, non autem
inuentorúm subtilitate recreanda. Rem iddo per gratam faciet Rª.Vª.
si innúat praecipios aliquos in Ytalia viros, quí mathematicis oblectentúr
, qúibus Societatis nomine gratificari possim, eius modi opúscula ipsis
dedicando. hoc, tamquam primigeníus frúctus Regi Catholico, Academiae
nostrae parenti debetúr, at Súpersúnt alia atqúe alia, et nouórúm idserandorúm
clavem penis me habeo. quod ad Angulum contactus pertinet, nihil
iam respondeo id faciam cúm ostendam etiam angúlos ex sectione ortos nonnúllos
eandem cum contactus angúlo proprietatem participare, ac per rectam
lineam indiúisibiles esse, multaqúe alía in hac párte núnquam audita.
Salutabit Rm.Vm. ex me frater meús, qúin nuper Romam profectús est, cúi
in mandatis dedi, et Rª.Vª. responsúm, si hispani Cusores tardiores sunt, et
mihi Rª.Vª. respondere dignetur, belgicâ viâ ad me transmittat. Caterreím Rª.Ven.
de integritaten mea demonstrationis serúam esse iúbeo, rogo tantúm
vt hac positâ, quod de ea sentiat. Admod R.P.N. aperire velit, ut si ita iudicauerit P.N: editio acceleretúr qúibus in