Difference between revisions of "Page:AKC 1650 07 08 567-050.pdf/1"

From GATE
m (top: clean up, replaced: citesName → Name (4), citesWork → Work)
(26 intermediate revisions by 6 users not shown)
Page statusPage status
-
Not proofread
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
<head>Reverendo in Clero P.</head> <lb/> P.C<lb/> P.Laurentius Koler misit ad me 8. exemplaria Musurgiæ,quæ <lb/> ego, prosingularii erga <abbr>R.V.</abbr> affectu, statim distraxi omnia. Sed cum <unclear>num mos</unclear> colligerem, unus emptorum non fuit solvendo,ideoquod li<lb/>brum <gap/> recepi,et brevi,vi spero, alteri vendam. nunc mitto pretium 7. exemplarium. Accipiet igitur <abbr>R.V</abbr> senta Romana <lb/> 30. ab illo, cui mittet inclusam schedulam ; quorum 28. sunt R.V <lb/> reliqua 2. dabit Fratri nostro Masò, ut emat certos libellos pro me <lb/> et mmeis discipulis. Idem Masò cerchiorem me faciat de pecunÿs à <abbr>R.V</abbr> <lb/> acceptis; Scio enim R.V innumeris <unclear></unclear> occupationibus <lb/> Ago deinde gratias R.V quam possum <unclear></unclear> pro animi illa <unclear>pron<lb/>ptitudine  
+
<big>Reverendo in <abbr>Chr.o</abbr> P.</big> <lb/>
</unclear>, qua promisit mihi secretum illud Musurgium ; speroque<lb/> me, ubi expedimerit si R.V ab Obelisco , illique participem futurum.Salu<lb/>tat R.V <abbr>Illustris</abbr> <abbr>P.</abbr> Cardus Vintimiglia, qui emit unum<lb/> exemplar; et <abbr>P.</abbr><unclear>Lanfranchi</unclear>, qui emit alterum pro Bibliotheca <lb/> domus <unclear></unclear>. De cetero ego effero me promptissimum R.V ab<lb/> sequÿs, cuius S. sacrificÿs et <unclear>oratiobque</unclear> me commendo. Panormi <lb/> 8 Iuly 168o.
+
<p><abbr>P.</abbr> <abbr>C.</abbr></p>
 +
<p><abbr>P.</abbr> [[Name::Laurentius Koler]] misit ad me 8. exemplaria [[Work::Musurgia universalis sive Ars magna consoni et dissoni|exemplaria Musurgiae]], quæ<lb/>
 +
ego, pro singulari erga <abbr>R.<hi rend="superscript">am</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">am</hi></abbr> affectu, statim distraxi omnia. Sed<lb/>
 +
cum nummos colligerem, unus emptorum non fuit solvendo, <abbr>ideoq.</abbr> li-<lb/>
 +
brum <gap/> recepi, et brevi, ut spero, alteri vendam. nunc mitto<lb/>
 +
pretium 7. exemplarium. Accipiet igitur <abbr>R.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> scuta Romana <lb/>
 +
30. ab illo, cui mittet inclusam schedulam; quorum 28. sunt <abbr>R.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> <lb/>
 +
reliqua 2. dabit [[Name::Giacomo Masò|Fratri nostro Masò]], ut emat certos libellos pro me <lb/>  
 +
et meis Discipulis. Idem Masò certiorem me faciet de pecunijs à <abbr>R.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <lb/>
 +
acceptis; Scio enim <abbr>R.<hi rend="superscript">am</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">am</hi></abbr> innumeris implicari occupationibus. <lb/>  
 +
Ago deinde gratias <abbr>R.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> quam possum maximas pro animi illa prom-<lb/>
 +
ptitudine, qua promisit mihi secretum illud Musurgicum; <abbr>speroq.</abbr><lb/>
 +
me, ubi expediverit se <abbr>R.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> ab Obelisco, illius participem futurum. Salu-<lb/>
 +
tat <abbr>R.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> Illustris <abbr>D.</abbr> Carolus [[Name::Carlo Maria Ventimiglia|Dominus Carolus Vintimiglia]], qui emit unum<lb/>
 +
exemplar; et [[Name::Bernardino Lanfranchi|P. Lamfranchi]], qui emit alterum pro Bibliotheca <lb/>
 +
domus professæ. De cœtero ego offero me promptissimum <abbr>R.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> ob-<lb/>  
 +
sequijs, cuius <abbr>Ss.<hi rend="superscript">mis</hi></abbr> sacrificijs et orationibus me commendo. Panormi <lb/>  
 +
8. Iulij 1650.</p>
 +
<p><abbr>R.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">æ</hi></abbr></p>
 +
<p>Servus in <abbr>Chr.o</abbr> indignus</p>
 +
<p>Gaspar Schott.</p>
 +
<p>Ignoscat mihi <abbr>R.<hi rend="superscript">a</hi></abbr> <abbr>V.<hi rend="superscript">a</hi></abbr>, quod tam tardè<lb/>
 +
mittam pecunias. A die 8. Iulij habui<lb/>
 +
hîc pecunias, et non potui habere litteras<lb/>
 +
Cambij nisi hodie, qui est dies 18. Iulij.<lb/>
 +
Vendidi iam octavum exemplar <abbr>cuida.<hi rend="superscript">m</hi></abbr> Ca-<lb/>
 +
nonico mihi notissimo huius Cathedralis<lb/>
 +
Ecclesiæ, sed pecunias nondum habui <lb/>
 +
ubi habuero, statim transmittam.</p>
 +
[[Category:AKC Proofread]]
 +
[[Category:AKC Pages]]
 +
[[Category:AKC Letters]]

Revision as of 16:30, 28 October 2019

This page has been proofread


Reverendo in Chr.o P.

P. C.

P. Laurentius Koler misit ad me 8. exemplaria exemplaria Musurgiae, quæ
ego, pro singulari erga R.am V.am affectu, statim distraxi omnia. Sed
cum nummos colligerem, unus emptorum non fuit solvendo, ideoq. li-
brum recepi, et brevi, ut spero, alteri vendam. nunc mitto
pretium 7. exemplarium. Accipiet igitur R.a V.a scuta Romana
30. ab illo, cui mittet inclusam schedulam; quorum 28. sunt R.æ V.æ
reliqua 2. dabit Fratri nostro Masò, ut emat certos libellos pro me
et meis Discipulis. Idem Masò certiorem me faciet de pecunijs à R.a V.a
acceptis; Scio enim R.am V.am innumeris implicari occupationibus.
Ago deinde gratias R.æ V.æ quam possum maximas pro animi illa prom-
ptitudine, qua promisit mihi secretum illud Musurgicum; speroq.
me, ubi expediverit se R.a V.a ab Obelisco, illius participem futurum. Salu-
tat R.a V.a Illustris D. Carolus Dominus Carolus Vintimiglia, qui emit unum
exemplar; et P. Lamfranchi, qui emit alterum pro Bibliotheca
domus professæ. De cœtero ego offero me promptissimum R.æ V.æ ob-
sequijs, cuius Ss.mis sacrificijs et orationibus me commendo. Panormi
8. Iulij 1650.

R.æ V.æ

Servus in Chr.o indignus

Gaspar Schott.

Ignoscat mihi R.a V.a, quod tam tardè
mittam pecunias. A die 8. Iulij habui
hîc pecunias, et non potui habere litteras
Cambij nisi hodie, qui est dies 18. Iulij.
Vendidi iam octavum exemplar cuida.m Ca-
nonico mihi notissimo huius Cathedralis
Ecclesiæ, sed pecunias nondum habui
ubi habuero, statim transmittam.