Bibliography:Polgar 11136

From GATE
Revision as of 11:17, 9 July 2020 by Lorenzo Mancini (talk | contribs) (Text replacement - "__NOFACTBOX__" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Targosz, Karolina. Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieło naukowe. (1968).

Name(s) Targosz, Karolina
Title Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieło naukowe
Place of printing
Printer
Year 1968
Language(s) pol
Contained in Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Historia Nauk Społecznych 12 (1968) 117-136
Bibliographic level Paper in journal
Catalogue description
Key Concept(s)
Distinction(s)
Keyword(s)
Cited in
Digitization