Page:De scriptoribus ecclesiasticis liber unus (1613).pdf/65

From GATE
This page has not been proofreadAb anno Domini 200 ad 300

p. 47rente, cuius rei meminit Gregorius Nissenus in vita Gregorii Thaumaturgi, & eam ipsam fidei confessionem ab eodem Gregorio scriptam, totidem verbis referunt idem Gregorius Nissenus & alii.
Denique extra controuersiam est epistola canonica, quam etiam Balsamon Commentariis illustrauit.
Expositionem fidei, quam S. Gregorius scripsit, existimat Gerardus Vossius se inuenisse & edidisse, sed fortasse fallitur, nam expositio illa fidei cuius meminit S. Basilius in epististola 64 ad Neocaesarienses, quae vere a Gregorio Thaumaturgo scripta fuerat aduersus Elianum, multum differt ab ista, quae nunc extat apud Vossium. In illa enim habebatur: »Patrem & filium ypostasi esse unum & sola animi cogitatione distingui«, unde suspicio orta erat, a Gregorio foueri haeresim Sabellii, & S. Basilius laborat, ut S. Gregorium a Sabellianismi suspicione defendat. At expositio fidei, quam Vossius edidit, Sabellium nominatim refutat, neque unquam dicit, patrem & filium hypostasi esse unum, & sola rationis cogitatione distingui, sed contra dicit, patrem & filium natura diuinitatis esse unum, & unamquamque personam per se subsistere, & aliam esse hypostasim patris, aliam filii, &c. Praeterea expositio fidei Vossiana videtur omnino scripta contra Arianos, ac per hoc satis diu post tempora S. Gregorii Thaumaturgi. Sic enim incipit: »Inimicissimi & alieni a confessione apostolica sunt, qui dicunt esse filium ex non extantibus«, &c. & infra: »Eos vero qui communicant cum iis, qui reiiciunt homousion, tamquam alienum a scripturis, & qui dicunt aliquid ex Trinitate creatum esse, alienos existimamus«.
Constat autem Arianos fuisse, qui dicebant, filium esse ex non extantibus, & qui reiiciebant vocem »homousion«, tanquam alienam a scripturis. Quin etiam ita disputat hic auctor de incarnatione, ut videatur refellere Nestorianos & Eutychianos.
Eadem censura addi potest ad duodecim capitula cum anathematismis, quae Gerardus Vossius S. Gregorio tribuit. Videntur enim illa capitula quasi appendix quaedam ad expositionem fidei adiuncta, ac praecipue Nestorii & Eutychetis erroribus opponuntur, qui haeretici longe post obitum S. Gregorii exorti sunt.
De sermonibus in annunciationem & theophaniam dominicam, ut etiam de libello De anima ad Titianum, nihil certi habeo, cum nec veteres horum meminerint, neque tamen conuinci possit, eos esse supposititios.


[68.] De S. Cornelio papa – 254

Sanctus Cornelius papa tempore Decii sedit, & scripsit insignes epistolas, quarum meminit sanctus Hieronymus in libro de scriptoribus ecclesiasticis.